Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) №596/2014

Получено е Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година от Емил Асенов – член на СД на Ютекс Холдинг АД за извършени от негово име и за негова сметка сделки с акции на дружеството.

 

Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) №596/2014 – Емил Асенов

 

 

Обновен сайт

Мениджмънта на Ютекс Холдинг АД има удоволствието да представи на Вашето внимание обновения си интернет сайт. На него може да откриете актуална информация за дружеството, финансови отчети и начини за връзка с нас.

Протокол ОСА

Протокол ОСА – 25.10.2016

Покана за свикване на Редовно годишно ОСА на 12.06.2017

Материали във връзка с дневния ред на Редовното годишно ОСА – 12.06.2017

Протокол ОСА – 27.06.2017

Покана за свикване на Редовно годишно ОСА на 12.06.2018

Материали във връзка с дневния ред на Редовното годишно ОСА – 12.06.2018

Протокол ОСА – 27.06.2018

Покана за свикване на Редовно годишно ОСА на 11.06.2019

Материали във връзка с дневния ред на Редовното годишно ОСА – 11.06.2019

Протокол ОСА – 11.06.2019

Протокол ОСА – 26.06.2019

Покана за свикване на Редовно годишно ОСА на 19.06.2020

Материали във връзка с дневен ред на Редовно годишно ОСА – 19.06.2020

Протокол ОСА – 19.06.2020

Протокол ОСА – 06.07.2020

Покана за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите – 14.12.2020

Материали във връзка с Извънредно общо събрание на акционерите – 14.12.2020

Протокол ИОСА – 14.12.2020

Протокол ИОСА – 29.12.2020

Покана за свикване на Редовно годишно ОСА на 14.06.2021

Материали във връзка с дневен ред на Редовно годишно ОСА – 14.06.2021

Образец на пълномощно РОСА – 14.06.2021

Протокол от ОСА – 14.06.2021

Протокол от ОСА – 29.06.2021

Покана за свикване на Редовно годишно ОСА на 13.06.2022

Материали във връзка с дневен ред на Редовно годишно ОСА – 13.06.2022

Образец на пълномощно РОСА – 13.06.2022

Протокол от ОСА – 13.06.2022

Протокол от ОСА – 29.06.2022

Покана за свикване на Редовно годишно ОСА на 13.06.2023

Материали във връзка с дневен ред на Редовно годишно ОСА – 13.06.2023

Образец на пълномощно РОСА – 13.06.2023

Протокол от ОСА – 13.06.2023

Протокол от ОСА – 29.06.2023

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Отчет към 30.09.2016

Уведомление за финансово състояние Q4/2016

Уведомление за финансово състояние Q4/2016 – консолидирана основа

Годишен финансов отчет 2016 година

Годишен консолидиран финансов отчет 2016 година

Уведомление за финансово състояние Q1/2017

Уведомление за финансово състояние Q1/2017 – консолидирана основа

Финансов отчет Q2/2017

Финансов отчет Q2/2017 – консолидирана основа

Уведомление за финансово състояние Q3/2017

Уведомление за финансово състояние Q3/2017 – консолидирана основа

Уведомление за финансово състояние Q4/2017

Уведомление за финансово състояние Q4/2017 – консолидирана основа

Годишен финансов отчет за 2017 година

Годишен консолидиран отчет 2017 година

Уведомление за финансово състояние Q1/2018

Уведомление за финансово състояние Q1/2018 – консолидирана основа

Финансов отчет Q2/2018

Финансов отчет Q2/2018 – консолидирана основа

Уведомление за финансово състояние Q3/2018

Уведомление за финансово състояние Q3/2018 – консолидирана основа

Уведомление за финансово състояние Q4/2018

Уведомление за финансово състояние Q4/2018 – консолидирана основа

Годишен финансов отчет за 2018 година

Годишен консолидиран отчет 2018 година

Уведомление за финансово състояние Q1/2019

Уведомление за финансово състояние Q1/2019 – консолидирана основа

Финансов отчет Q2/2019

Финансов отчет Q2/2019 – консолидирана основа

Уведомление за финансово състояние Q3/2019

Уведомление за финансово състояние Q3/2019 – консолидирана основа

Уведомление за финансово състояние Q4/2019

Уведомление за финансово състояние Q4/2019 – консолидирана основа

Годишен финансов отчет за 2019 година

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията

Годишен консолидиран отчет 2019 година

Уведомление за финансово състояние Q1/2020

Годишен финансов отчет 2020 година

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията – 2020 година

Годишен финансов отчет за дейността за 2021 година

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията – 2021 година