ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД

Ютекс Холдинг АД е публично акционерно дружество, профилирано в областта на  придобиването, управлението, оценката и продажбата на дялове в български и чуждестранни дружества

ЗА НАС

Кои сме ние и откъде тръгваме

Вижте повече

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Дружеството инвестира в различни сфери на дейност с цел диверсификация и контрол на риска, и максимизиране на финансовия резултат от инвестиционната си дейност

Вижте повече

УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Проекти, от чиято реализация Ютекс Холдинг АД е реализирало възвръщаемост на инвестираните средства и усилия

Вижте повече

ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Полезна финансова и друга информация, касаеща акционери и потенциални инвеститори

Вижте повече