Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) №596/2014

Получено е Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година от Емил Асенов – член на СД на Ютекс Холдинг АД за извършени от негово име и за негова сметка сделки с акции на дружеството.

 

Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) №596/2014 – Емил Асенов

 

 

Posted in НОВИНИ.

Вашият коментар