ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Отчет към 30.09.2016

Уведомление за финансово състояние Q4/2016

Уведомление за финансово състояние Q4/2016 – консолидирана основа

Годишен финансов отчет 2016 година

Годишен консолидиран финансов отчет 2016 година

Уведомление за финансово състояние Q1/2017

Уведомление за финансово състояние Q1/2017 – консолидирана основа

Финансов отчет Q2/2017

Финансов отчет Q2/2017 – консолидирана основа

Уведомление за финансово състояние Q3/2017

Уведомление за финансово състояние Q3/2017 – консолидирана основа

Уведомление за финансово състояние Q4/2017

Уведомление за финансово състояние Q4/2017 – консолидирана основа

Годишен финансов отчет за 2017 година

Годишен консолидиран отчет 2017 година

Уведомление за финансово състояние Q1/2018

Уведомление за финансово състояние Q1/2018 – консолидирана основа

Финансов отчет Q2/2018

Финансов отчет Q2/2018 – консолидирана основа

Уведомление за финансово състояние Q3/2018

Уведомление за финансово състояние Q3/2018 – консолидирана основа

Уведомление за финансово състояние Q4/2018

Уведомление за финансово състояние Q4/2018 – консолидирана основа

Годишен финансов отчет за 2018 година

Годишен консолидиран отчет 2018 година

Уведомление за финансово състояние Q1/2019

Уведомление за финансово състояние Q1/2019 – консолидирана основа

Финансов отчет Q2/2019

Финансов отчет Q2/2019 – консолидирана основа

Уведомление за финансово състояние Q3/2019

Уведомление за финансово състояние Q3/2019 – консолидирана основа

Уведомление за финансово състояние Q4/2019

Уведомление за финансово състояние Q4/2019 – консолидирана основа

Годишен финансов отчет за 2019 година

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията

Годишен консолидиран отчет 2019 година

Уведомление за финансово състояние Q1/2020

Годишен финансов отчет 2020 година

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията – 2020 година

Годишен финансов отчет за дейността за 2021 година

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията – 2021 година