Протокол ОСА

Протокол ОСА – 25.10.2016

Покана за свикване на Редовно годишно ОСА на 12.06.2017

Материали във връзка с дневния ред на Редовното годишно ОСА – 12.06.2017

Протокол ОСА – 27.06.2017

Покана за свикване на Редовно годишно ОСА на 12.06.2018

Материали във връзка с дневния ред на Редовното годишно ОСА – 12.06.2018

Протокол ОСА – 27.06.2018

Покана за свикване на Редовно годишно ОСА на 11.06.2019

Материали във връзка с дневния ред на Редовното годишно ОСА – 11.06.2019

Протокол ОСА – 11.06.2019

Протокол ОСА – 26.06.2019

Покана за свикване на Редовно годишно ОСА на 19.06.2020

Материали във връзка с дневен ред на Редовно годишно ОСА – 19.06.2020

Протокол ОСА – 19.06.2020

Протокол ОСА – 06.07.2020

Покана за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите – 14.12.2020

Материали във връзка с Извънредно общо събрание на акционерите – 14.12.2020

Протокол ИОСА – 14.12.2020

Протокол ИОСА – 29.12.2020

Покана за свикване на Редовно годишно ОСА на 14.06.2021

Материали във връзка с дневен ред на Редовно годишно ОСА – 14.06.2021

Образец на пълномощно РОСА – 14.06.2021

Протокол от ОСА – 14.06.2021

Протокол от ОСА – 29.06.2021

Покана за свикване на Редовно годишно ОСА на 13.06.2022

Материали във връзка с дневен ред на Редовно годишно ОСА – 13.06.2022

Образец на пълномощно РОСА – 13.06.2022

Протокол от ОСА – 13.06.2022

Протокол от ОСА – 29.06.2022

Покана за свикване на Редовно годишно ОСА на 13.06.2023

Материали във връзка с дневен ред на Редовно годишно ОСА – 13.06.2023

Образец на пълномощно РОСА – 13.06.2023

Протокол от ОСА – 13.06.2023

Протокол от ОСА – 29.06.2023

Покана за свикване на Извънредно ОСА на 07.11.2023

Материали във връзка с дневен ред на Извънредно ОСА – 07.11.2023

Образец на пълномощно ИОСА – 07.11.2023

Протокол от ИОСА – 07.11.2023

Протокол от ИОСА – 22.11.2023

Актуален устав, приет на ИОСА от 22.11.2023

Покана за свикване на Редовно годишно ОСА на 11.06.2024

Материали във връзка с дневен ред на Редовно годишно ОСА – 11.06.2024

Образец на пълномощно РОСА – 11.06.2024