СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Ютекс Холдинг АД инвестира в различни сфери на дейност с цел диверсификация и контрол на риска, и максимизиране на финансовия резултат от инвестиционната си дейност. Към момента дружеството е мажоритарен акционер в следните производствени предприятия: