ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

    В тази секция може да откриете актуална управленска и финансова информация, архив на финансови отчети, документи от проведени Общи събрания на акционерите, информация за свикани нови събрания и др.

В случай, че се интересувате от нещо свързано с Ютекс Холдинг АД, информация за което не откривате на сайта ни, не се колебайте да се свържете с нас.

Директор за връзки с инвеститорите – Елисаветa Викторова;

тел: + 359 2 962 4445

e-mail: office@utexholding.com

 

Политика по възнагражденията в Ютекс Холдинг АД

Правила за гласуване на ОСА чрез пълномощник