Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) №596/2014

Получено е Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година от Емил Асенов – член на СД на Ютекс Холдинг АД за извършени от негово име и за негова сметка сделки с акции на дружеството.

 

Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) №596/2014 – Емил Асенов

 

 

Обновен сайт

Мениджмънта на Ютекс Холдинг АД има удоволствието да представи на Вашето внимание обновения си интернет сайт. На него може да откриете актуална информация за дружеството, финансови отчети и начини за връзка с нас.