ИСТОРИЯ

  • Ютекс Холдинг АД е основано през 1996 година като „Приватизационен фонд Булстрад“ АД с цел участие в процеса на приватизация и придобиване на дялове в български дружества, които към онзи момент са с предимно държавно участие;

  • След приключване на приватизационния процес в България, дружеството формира портфейл от дялове в шест български компании в различни сфери на дейност – хранително-вкусова промишленост, текстил и нетъкан текстил, производство на спиртни напитки, обувна промишленост и туризъм;

  • През 1998 година дружеството регистрира успешно емисия акции на Българска Фондова Борса – София АД;

  • През 2000 година „Приватизационен фонд Булстрад“ АД, с решение на Софийски градски съд, е преименувано на Ютекс Холдинг АД;