Обновен сайт

Мениджмънта на Ютекс Холдинг АД има удоволствието да представи на Вашето внимание обновения си интернет сайт. На него може да откриете актуална информация за дружеството, финансови отчети и начини за връзка с нас.

Posted in НОВИНИ.