КОНТАКТИ

тел: +359 2 962 44 45; +359 2 962 42 47
e-mail: office@utexholding.com
Директор за връзки с инвеститорите: Елисавета Викторова

АДРЕС

България, гр. София
ПК 1407, бул. Черни връх 70-72
web: www.utexholding.com